easy web creator

Aktualności     Statut     Rada osiedla     Archiwum     Kontakt     Do pobrania     Inne     Historia

Zobacz Aktualnosci, które wyświetlają się na telebimie w Twoim CAL ZZS

Zobacz aktualne wydarzenia osiedlowe na Facebooku CAL


A K T U A L N O Ś C I

Termin najbliższego posiedzenia
Rady Osiedla Zacisze-Zalesie Szczytniki

24 października 2019 r.,
godz. 19.00
Siedziba ROZZS,
ul. Chopina 9A, Wrocław

DYŻURY

Radni pełnią dyżury w każdy WTOREK
w godz. 17.00-19.00
w siedzibie ROZZS, ul. Chopina 9A, Wrocław. (Oprócz świąt)
Tel.  71 348 53 27

Protokoły z sesji

Archiwum dokumentów
Rady Osiedla ZZS

PRZEJDŹ do STRONY

Zarząd ROZZS

Protokoły i dokumenty Zarządu
są dostępne w siedzibie Rady.

Sesje Zarządu RO ZZS odbywają godzinę przed
sesją Rady Osiedla ZZS

Mobirise

Rada Osiedla
Zacisze-Zalesie-Szczytniki

we Wrocławiu

51-609 Wrocław,
ul. Chopina 9A
Telefon: 71 348 53 27

E-MAIL:
zacisze@osiedla.wroclaw.pl  

Przewodniczacy Rady
piotr.kmita@osiedla.wroc.pl 

Przewodniczący
Zarządu:
Krzysztof Zalewski
Tel.  506 692 666

www.rozzs.pl

Radni pełnią dyżury
w siedzibie rady każdy WTOREK
w godz. 17.00-19.00


Mobirise

Osiedlowy Strażnik Miejski

st. insp. Krzysztof Popławski
Tel. 506 288 232

Naczelnik Straży Miejskiej Oddziału Śródmieście we Wrocławiu
Pan Grzegorz Borowski
Tel. 602 687 750

Straż Miejska Wrocławia
Tel. 986
Tel. 71 347 16 45
Oddział Osiedlowy, 
ul. Pautscha 4 
Tel. 600 908 508 

Dzielnicowy osiedlowy 
asp. Renata Biega
Tel. 71 340 34 99
Komenda Policji
Wrocław - Śródmieście

Policja, Pogotowie,
Straż Pożarna
Tel. 112

Mobirise

Pomoc techniczna

Jeśli nie świeci się lampa na twojej ulicy - zgłoś to:
Tel.  71 376 00 22

Oficjalna strona wrocławskich osiedli
http://osiedle.wroc.pl/ 

• • • • • • • • • • • • • • • • • 
Harmonogram wywozu śmieci ALBA

• • • • • • • • • • • • • • • • 

Odpady wielkoformaowe - Terminarz


Mobirise

Z kulturą dla Ciebie

Centrum Aktywności Lokalnej Zacisze Zalesie Szczytniki we Wrocławiu,
51-609 Wrocław
ul. Chopina 9A

www.calchopina.pl

https://www.facebook.com/calChopina/

• • • • • • • • • • • • • • • • 

B I B L I O T E K A
Kierownik: Alicja Ozdoba
czynna:  
pon.  godz. 12.00-18,00 
czt.  godz. 12.00-18.00


CENTRUM SENIORA
www.seniorzy.wroclaw.plMobirise

Rada Osiedla ZZS

------------
Przedewodniczący rady:
Piotr Kmita
Wiceprzewoddniczacy Rady:
Marcin Golema

Zarząd:
Przewodniczący Zarządu:
Krzysztof Zalewski
Wiceprzewodniczący:
Paweł Muszyński
Sekretarz:
Rafał Werszler
Skarbnik:
Marek Tyszka
Członek:
Matek Chodowany
Mobirise

Rada Osiedla ZZS 
Komisja ds.
Zdrowia, spraw społecznych

Przewodnicząca:
Ewa Poźniak
Członkowie:
Renata Bednarz, Waldemar Bednarz,
Piotr Kmita,
Jolanta Tracz

Rada Osiedla ZZS
Komisja ds.
Szkolnictwa


Przewodnicząca: Danuta Dudek-Szumowska
Członkowie:
Józef Kmita,
Paweł Muszyński,
Krzysztof Zalewski 

Mobirise

Rada Osiedla ZZS 
Komisja ds.
Porządku
i bezpieczeństwa

Przewodniczący:
Marek Tyszka
Członkowie:
Danuta Dudek-Szumowska,
Józef Kmita,
Paweł Muszyński 

Rada Osiedla ZZS
Komisja ds. Handlu
i usług


Przewodniczący:
Marcin Golema
Członkowie:
Waldemar Bednarz, Marek Chodowany,
Jolanta Tracz,
Agnieszka Wolska

Mobirise

Rada Osiedla ZZS
Komisja ds.
Infrastruktury

Przewodniczący: Krzysztof Zalewski
Członkowie:
Danuta Dudek-Szumowska,
Marek Chodowany,
Jolanta Tracz,
Rafał Werszler

Działania priorytetowe - POLICJA Wrocław

Mobirise

"Działanie priorytetowe" (KLIKNIJ by pobrac lik PDF)
Działania priorytetowe jest to narzędzie, które ma uspołecznić działania realizowane przez dzielnicowych i zwiększyć skuteczność współdziałania dzielnicowego z mieszkańcami na rzecz poprawy bezpieczeństwa w danym rejonie. Określone działania wynikają z oczekiwań społecznych uzyskanych podczas spotkań, konsultacji oraz debat ze społeczeństwem oraz bieżącej analizy zagrożeń. Plany opracowują dzielnicowi danego rejonu służbowego na okres pół roku. W tym półroczu dzielnicowa asp. szt. Renata Biega zajmować się będzie ograniczeniem zjawiska oszustw "metodą na wnuczka, policjanta" w celu zwiększenie poczucia bezpieczeństwa u osób w wieku senioralnym.
Wszystkie osoby zainteresowane pomocą w realizacji tego planu oraz osoby chcące zasięgnąć informacji lub przekazać informację dot. tematu planu proszę o kontakt.

st. asp. Renata Biega
Dzielnicowa
tel. 71 340 34 99, 601 811 457
e-mail: dzielnicowy.srodmiescie12@wroclaw.wr.policja.gov.pl 

Motywy "Mobirise" oparte są na narzędziach Bootstrap 3 i Bootstrap 4 - najpotężniejszym, pierwszym mobilnym frameworku. Teraz, nawet jeśli nie znasz kodowania HTML, możesz być częścią rosnącej społeczności Bootstrapa.

Masz do dyspozycji duży wybór gotowych segmentów - pełnoekranowe prezentacje, pokazy slajdów, galerie obrazów, rozwijane menu, filmy jako tła i wiele innych.

Internetowe strony utworzone z "Mobirise" są w 100% przyjazne urządzeniom mobilnym oraz zgodne z najnowszym testem Google, a Google lubi takie strony

Motywy "Mobirise" oparte są na narzędziach Bootstrap 3 i Bootstrap 4 - najpotężniejszym, pierwszym mobilnym frameworku. Teraz, nawet jeśli nie znasz kodowania HTML, możesz być częścią rosnącej społeczności Bootstrapa.

Masz do dyspozycji duży wybór gotowych segmentów - pełnoekranowe prezentacje, pokazy slajdów, galerie obrazów, rozwijane menu, filmy jako tła i wiele innych.


Informujemy, że ze względów bezpieczeństwa statutowa możliwość wglądu do dokumentów rady jest możliwa po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Sekretarzem ROZZS  (25.10.2018)

Zaproszenie

do wspólnego świętowania 30. rocznicy pierwszych częściowo wolnych wyborów w powojennej historii Polski.

Sprawozdanie

Sprawozdanie z działalności Rady Osiedla Zacisze - Zalesie - Szczytniki za 2018 r.


Wydarzyło się

Mobirise

UWAGA NASTĄPIŁA ZMIANA adresu skrzynki e-mailowej ROZZS:

Prosimy do nas pisać na adres ROZZS: zacisze@osiedla.wroclaw.pl

Mobirise

Zobacz FILM z uroczystości otwarcia CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ:

Mobirise

Wspólne kolędowanie mieszkańców naszego osiedla w Centrum Aktywności Lokalnej

BLOG z wydarzeń osiedlowych Pana Teofila Lenartowicza

Poczytaj cieakwe relacje z wydarzeń na naszym osiedlu.